wwww

以太坊 7 日平均 Gas 费降至 14.57 Gwei,创年内新低

据链上数据显示,以太坊 7 日平均 Gas 费已降至 14.57 Gwei,创下年内新低。当前以太坊网络 Gas 费为 12 Gwei。

相关文章